Política integral

 

Política de qualitat, medi ambient i seguretat laboral.

Preymontub és una empresa de prefabricació, soldadura de gran qualitat, muntatge de canonades i muntatge d'estructures industrials fundada a Tarragona l'any 2015 i que treballa amb personal propi i amb la col·laboració de professionals externs quan sigui necessari amb total garantia. Des del moment de la seva creació ha treballat realitzant projectes per a les principals empreses del sector químic, energètic, farmacèutic i vitivinícola.

 

Política de qualitat, medi ambient i seguretat laboral

A PREYMONTUB som conscients que el nostre futur en el sector ve determinat per la satisfacció tant dels nostres proveïdors com dels nostres clients, ens comprometem a mantenir integrats en la nostra gestió i en el desenvolupament dels nostres processos i serveis, els principis de Qualitat i protecció del Medi ambient en el treball de l'organització, així com els requisits de SST.

Per això seguint un procés de constant evolució s'han definit i posat en marxa els següents compromisos:

- Prevenció dels danys i deteriorament de la salut i de millora contínua de la gestió i rendiment de la SST.

- Compromís de complir amb els requisits legals aplicables relacionats, els aplicables per l'activitat, per medi ambient i per SST.

- Orientació cap a la creació de valor i creixement econòmic basat en la rendibilitat i el benefici sostingut evitant costos provocats per treballs defectuosos, retards i, en general, tota activitat que no aporta valor afegit real.

- Compromís de portar a terme el nostre treball dins d'un entorn de gestió que garanteixi una millora contínua en els nostres processos, en la prevenció de la contaminació, en els nostres mètodes d'actuació i en les nostres relacions amb les parts interessades, mitjançant l'establiment i periodicitat periòdica dels nostres objectius de qualitat, ambientals i de SST.

- El compliment dels requisits del client per aconseguir la seva satisfacció, sent capaços de captar les seves necessitats i expectatives, transmitent la sensació que som més que proveïdors, participants d'un projecte comunitari, treballant en tot moment amb professionalitat, ètica i transparència.

- La col·laboració amb proveïdors, creant relacions basades en la confiança, la lleialtat, la transparència, el respecte mutu i la contribució recíproca, fomentant la seva implicació en aspectes ambientals i de qualitat en els processos comuns.

- Compromís de protegir el Medi Ambient i el nostre entorn, mitjançant actuacions i mesures orientades a la prevenció de qualsevol mena de contaminació que es pogués originar a causa de la nostra activitat.

- Conèixer, divulgar i assegurar el compliment dels requisits legals aplicables i altres requisits que l'organització subscrivís, tant en aspectes de medi ambient, com de qualitat.

- Gestionar adequadament els residus, reduint la seva producció, augmentant la seva reutilització i fomentant el seu reciclat. Dissenyar els mecanismes que assegurin la comunicació d'aquesta política dins i fora de PREYMONTUB.

La Direcció
Juny 2018

Calle Terrassa, 10
43204 Reus, Tarragona
Tel: (+34) 977 275 983
info@preymontub.com


ISO Preymontub    ISO Preymontub    ISO Preymontub
 
© 2021 Preymontub S.L.